Wyszukiwarka:

AB.6743.326.2017 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 25 sierpnia 2017 r.
Środa Wielkopolska, 28 sierpnia 2017 r.

Nr sprawy: AB.6743.326.2017

Informacja  

Na podstawie art. 30 a ustawy Prawo budowlane z dnia 17 lipca 1994 r. (jednolity tekst - Dz. U. 2017.1332) Starosta Średzki informuje,  że w dniu 25 sierpnia 2017 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. zgłoszenie Inwestora  -  MR SUB 19 Sp. z o.o. dot. budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 415, 416, 417 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.              


Z up. Starosty Średzkiego 
/-/  inż. Elżbieta Dolatowska- Bachorz
Kierownik Wydziału Budownictwa i Dróg  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (29/08/2017 13:45:34)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (29/08/2017 13:46:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (29/08/2017 13:45:34)
Lista wiadomości