Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
AB.6743.479.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 21.12.2015 r. dot. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu działek budowlanych mieszkalnych w miejscowości Środa Wielkopolska, rejon ul. Lotnicza - budowa linii kablowych nn 0,4 kV, szaf kablowych i złącz kablowo-pomiarowych, na działkach o nr ewid 3681/74, 3681/53, 3681/32, 3681/11, 437/60, 3680/5, 3681/64, 3681/66, 3681/68, 3681/70, 3681/72, 3681/54, 3681/56, 3681/58, 3681/60, 3681/63, 3681/46, 3681/48, 3681/50, 3681/52, 3680/7, 3681/39, 3681/41, 3681/42, 3681/23, 3681/24, 3681/26, 3681/28, 3681/30, 3681/31, 3681/4, 3681/7, 3681/19, 3681/21, 3680/2. AB.6743.475.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 21.12.2015 r. na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie gminnej nr 227 - dobudowa nowego odcinka w m. Witowo, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 227. AB.6743.473.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 21.12.2015 r. dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w Brodowie, gm. Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid 162/55, 284/1, 162/64, 162/1. AB.6743.463.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 03.12.2015 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 280/8 położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Rolnej. AB.6743.462.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 02.12.2015 r. dot. budowy sieci wodociągowej w Brodowie, gm. Środa Wielkopolska na działkach o nr ewid. 162/1, 162/64, 284/1. AB.6743.461.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 02.12.2015 r. dot. budowy telekomunikacyjnej sieci światłowodowej FTTH w Koszutach, gm. Środa Wielkopolska na działkach o nr ewid. 114, 61, 73/26, 73/8, 171, 172/4, 170/5, 183, 178/4, 110, 295, 106/24, 106/13, 38, 101 oraz w Jarosławcu, gm. Środa Wielkopolska na działkach o nr ewid 63/1, 55/1. AB.6743.459.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 30.11.2015 r. na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na dz. nr ewid. 27/51, 27/52, 7, 25/1, 3682, 3683, 3684 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej. AB.6743.455.2015 - Informacja o wpłynięciu do tut. Starostwa w dniu 20 listopada 2015r. zgłoszenie Inwestora dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Annopolu, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 305/49. AB.6743.450.2015 - Informacja o wpłynięciu do tut. Starostwa w dniu 10.11.2015 r. zgłoszenie Inwestora na kontynuację zaniechanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudową o wiatrołap wejściowy ze schodami zewnętrznymi oraz schodami zewnętrznymi do piwnicy i taras przy budynku z zadaszeniem na dz. nr ewid. 346/3 i 346/4 położonych w Zaniemyślu. AB.6743.440.2015 - Informacja o wpłynięciu do tut. Starostwa w dniu 04.11.2015 r. . zgłoszenie Inwestora dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola, gmina Zaniemyśl, ul. Dąbrowska, na działce o nr ewid. 12/4. AB.6743.434.2015 - Informacja o wpłynięciu do tut. Starostwa w dniu 27.10.2015 r. zgłoszenie Inwestora dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Pławcach, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 82/31. AB.6743.432.2015 - Informacja o wpłynięciu do tut. Starostwa w dniu 27.10.2015 r. zgłoszenie Inwestora - Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września dot. budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Zielnikach, gm. Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid 175/6, 175/7, 175/9, 175/13. AB.6743.431.2015 - Informacja o wpłynięciu do tut. Starostwa w dniu 27.10.2015 r. zgłoszenie Inwestora na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 343/8 położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Słonecznej. AB.6743.430.2015 - Informacja o wpłynięciu do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. zgłoszenia w dniu 26.10.2015 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 3666/34 położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Nagietkowej. AB.6743.428.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia inwestora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dominowie, dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Centralnej, w miejscowości Dominowo, na działkach o nr ewid. 126, 177/8, 181/6. AB.6743.375.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia inwestora Państwo Annę i Piotra Rachuta dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w Dębiczku, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 45/18. AB.6743.425.2015 - Informacja o wpłynięciu wniosku inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września, dot. wykonania linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Lubonieczek, gmina Zaniemyśl, na działkach o nr ewid. 131/11, 132/8, 132/7, 132/2, 132/4, 132/6. AB.6743.417.2015 - Informacja o wpłynięciu do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej zgłoszenie Inwestora dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz wolnostojącego garażu w Annopolu, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 305/49. AB.6743.403.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września na budowę linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w m. Środa Wlkp., na działce o nr ewid. 27/51, 27/52, 7, 25/1, 3682, 3683, 3683, 3684. AB.6743.400.2015 - Informacja o wpłynięciu do tut. Starostwa w dniu 25.09.2015 r. zgłoszenie Inwestora – Pana Łukasza Bartkowiaka na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 3666/34 położonej w Środzie Wlkp. AB.6743.395.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia inwestora Pana Bogumiła Wiatr dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Winna, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid.53/1. AB.6743.376.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszeni inwestora Państwa Marty i Macieja Chojnackich na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 343/8 położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Słonecznej. AB.6743.375.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia inwestora Państwa Anny i Piotra Rachuta dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w Dębiczku, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 45/18. AB.6743.370.2015 - Informacja o wpłynięciu do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w dniu 28.08.2015 r., zgłoszenie Inwestora - Państwa Weroniki i Dawida Jakubowskich dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Janowie, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 60/8. AB.6743.369.2015 - Informacja o wpłynięciu do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w dniu 27.08.2015 r., zgłoszenie Inwestora –ENEA Operator Sp. z o.o. na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na dz. nr ewid. 437/13, 437/14, 437/65, 3681/74, 437/60, 3681/53, 3680/32, 3681/11, 438/4, 439, 3680/5 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Lotniczej. AB.6743.368.2015 - Informacja o wpłynięciu do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w dniu 25.08.2015 r., zgłoszenie Inwestora – EVEREST DEVELOPMENT SMOLIŃSKI na budowę sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej na dz. nr ewid. 25/1, 26/3, 26/4, 3682, 3683, 3684 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Miętowej. AB.6743.320.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia inwestora Pana Wojciecha Mieloch dot. nadbudowy i zmiany połaci dachowej wraz z rozbudową klatki schodowej do piwnicy budynku mieszkalnego w miejscowości Jeziory Małe. AB.6743.307.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszeni inwestora Pani Beaty Łukaszyk na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zjazdu na drogę gminną oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe w m. Kruczyn, gm. Nowe Miasto nad Wartą, na działce o nr ewid. 101/3, 102/1, 98. AB.6743.298.2015 - Informacja o wpłynięciu zgłoszeni inwestora Vision Optyk Daria Stratyńska na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 318/26.